• 921597 info

USD 1260/mth 420/wk 60/day

Studio, 1 Bath Apartment

Save   hide
 • Short Term

 • Ala Moana Blvd.map

 • Waikiki

 • Furnished Rental

 • 4080433 info
 • 4080433 info
 • 4080433 info
 • 4080433 info
 • 4080433 info
 • 4080433 info
 • 4080433 info
 • 4080433 info
 • 4080433 info
 • 4080433 info

EUR 2110 per month

1 Bedroom Apartment

 • Minimum 1 Month, Apr 8

 • Honolulu

 • Furnished Rental

 • 4476136 info

USD 1300/mth 420/wk 60/day

Studio, 1 Bath Apartment

Save   hide
 • Open Lease

 • Ala Moana Blvd.map

 • Waikiki

 • Furnished Rental

 • 6518133 info
 • 6518133 info
 • 6518133 info
 • 6518133 info
 • 6518133 info
 • 6518133 info
 • 6518133 info
 • 6518133 info
 • 6518133 info
 • 6518133 info

EUR 3193 per month

1 Bedroom Studio

 • Minimum 1 Month, Apr 8

 • Honolulu

 • Furnished Rental

 • 4494576 info

USD 1380/mth 455/wk 65/day

Studio, 1 Bath Apartment

Save   hide
 • Open Lease

 • Ala Moana Blvd.map

 • Waikiki

 • Furnished Rental

 • 4684836 info
 • 4684836 info
 • 4684836 info
 • 4684836 info
 • 4684836 info
 • 4684836 info
 • 4684836 info
 • 4684836 info
 • 4684836 info
 • 4684836 info

EUR 3360 per month

1 Bedroom Apartment

 • Minimum 1 Month, Apr 8

 • Honolulu

 • Furnished Rental

 • 4310951 info

USD 2350 per month

1 Bedroom, 1 Bath Apartment

Save   hide
 • Minimum 1 Month

 • Nahua St.map

 • Waikiki

 • Furnished Rental

 • 4080437 info
 • 4080437 info
 • 4080437 info
 • 4080437 info
 • 4080437 info
 • 4080437 info
 • 4080437 info
 • 4080437 info
 • 4080437 info
 • 4080437 info

EUR 4359 per month

1 Bedroom Apartment

 • Minimum 1 Month, Apr 8

 • Honolulu

 • Furnished Rental

 • 3458833 info

USD 2400 per month

1 Bedroom, 1 Bath Apartment

Save   hide
 • Minimum 1 Month

 • Available Jun 01

 • Nahua St.map

 • Waikiki

 • Furnished Rental

 • 4080443 info
 • 4080443 info
 • 4080443 info
 • 4080443 info
 • 4080443 info
 • 4080443 info
 • 4080443 info
 • 4080443 info
 • 4080443 info
 • 4080443 info

EUR 2721 per month

1 Bedroom Studio

 • Minimum 1 Month, Apr 8

 • Honolulu

 • Furnished Rental

 • 4489478 info

USD 2400 per month

1 Bedroom, 1 Bath Apartment

Save   hide
 • Minimum 1 Month

 • Nahua Streetmap

 • Waikiki

 • Furnished Rental

 • 4080498 info
 • 4080498 info
 • 4080498 info
 • 4080498 info
 • 4080498 info
 • 4080498 info
 • 4080498 info
 • 4080498 info
 • 4080498 info
 • 4080498 info

EUR 2999 per month

1 Bedroom Studio

 • Minimum 1 Month, Apr 8

 • Honolulu

 • Furnished Rental

 • 2825424 info

USD 1500 per month

Studio, 1 Bath Apartment

Save   hide
 • Minimum 1 Month

 • Kaiulani Ave.map

 • Waikiki

 • Furnished Rental

 • 4080429 info
 • 4080429 info
 • 4080429 info
 • 4080429 info
 • 4080429 info
 • 4080429 info
 • 4080429 info
 • 4080429 info
 • 4080429 info
 • 4080429 info

EUR 3465 per month

1 Bedroom Studio

 • Minimum 1 Month, May 21

 • Honolulu

 • Furnished Rental

 • 2553904 info

USD 2200 per month

1 Bedroom, 1 Bath Apartment

Save   hide
 • Minimum 1 Month

 • Kaiulani Ave.map

 • Waikiki

 • Furnished Rental

 • 4080489 info
 • 4080489 info
 • 4080489 info
 • 4080489 info
 • 4080489 info
 • 4080489 info
 • 4080489 info
 • 4080489 info
 • 4080489 info
 • 4080489 info

EUR 2832 per month

1 Bedroom Studio

 • Minimum 1 Month, Apr 8

 • Honolulu

 • Furnished Rental

 • 4514084 info

USD 2650 per month

1 Bedroom, 1 Bath Apartment

Save   hide
 • Minimum 1 Month

 • Ala Moana Blvdmap

 • Waikiki

 • Furnished or Unfurnished

 • 4475820 info

USD 2100 per month

Studio, 1 Bath Townhouse

Save   hide
 • Minimum 1 Month

 • not givenmap

 • Waikiki

 • Furnished Rental